DOVE SIAMO

A.S.D Shitama Jujitsu

Via Bottini, 50r, 16147 Genova GE

+393408195826

dojo@shitama.it